Založ si blog

Niečo z histórie II. piliera.

V roku 2007, keď Kaník ohlásil založenie občianskeho združenia SPORITEĽ, na podporu II. piliera, som urobil pokus o uverejnenie môjho názoru v PRAVDE. Bohužiaľ vtedy som sa v redakcii nestretol s pochopením. Myslím však, že i po tak dlhej dobe, je to stále zaujímavé a aktuálne čítanie.

máj 2007

Tzv. II. pilier dôchodkovej reformy nie je systémom. Je komplikovaný, neprehľadný a mnoho súvislostí je otvorených a nedoriešených. Je v rozpore s ústavou, nakoľko delí občanov na skupinu ktorá sa doň môže zapojiť, ale i skupinu ktorá sa zapojiť nesmie a ďalšiu, ktorá sa zapojiť musí! To je zjavná diskriminácia podľa veku, naviac bez presnej definície. Občania ktorí sú doň zapojení, boli presvedčení o jeho výhodnosti predchádzajúcou barnumskou reklamou, že takto si budú sporiť  na svoje „švajčiarske“ dôchodky. Nemusia dávať zo svojho naviac ani korunu a napriek tomu si budú môcť sledovať narastanie svojho účtu, ktorý sa vlastne z ničoho stane ich majetkom, a v dôchodku si budú užívať hojnosti. To je krásna vízia, niet divu, že mnoho občanov na ňu naletelo . Realita však bude krutá!  Mnohí, ktorí nie sú zapojení, včítane dôchodcov, si myslia, že ich sa záležitosť netýka. Omyl!

    Už samotný termín „sporiteľ“, na ochranu ktorého Kaník založil občianske združenie SPORITEĽ, je zavádzaním. Títo ľudia predsa nesporia, nedávajú zo svojho ani korunu. Sú doslova zneužití na to, aby časť peňazí z ich zákonných odvodov odvedených do fondov sociálnej poisťovne – čiže peniaze štátu, boli odovzdané súkromným finančným inštitúciám. Tieto svoju činnosť deklarujú ako spravovanie financií a v podstate nie sú ničím viazané. Termín „sporiteľ“ v tejto súvislosti, treba odmietnuť v prvom rade!

  Analyzujme obyčajným sedliackym rozumom, ako sa bude situácia v tzv. II. pilieri vyvíjať a ako dopadnú „sporitelia“.

  1. pilier bol naštartovaný v r. 2005. Vychádzajme teda z faktov vtedy publikovaných:

-priemerný plat je 15.000,- Sk a predpoklad nárastu 7% ročne, a tak by mali byť valorizované  aj dôchodky

-odvody do dôchodkového fondu /DF/ soc. poisťovne /SP/ sú 18%  t.j. 2.700,-Sk, z toho do          dôchodkovej správcovskej spoločnosti /DSS/ bude predisponovaných 50%, t.j. 1.350,- Sk

-DSS budú účty vraj zhodnocovať „až o 3%“ – nič ich však k tomu nezaväzuje /dnes už vieme, že v prvých rokoch oznámili straty, a nie sú ochotné garantovať ani zhodnotenie o infláciu/

-uvádzalo sa, že priemerný dôchodok je cca 48% priemerného platu /t.j.7.200.-Sk/ a zlepšujúcou sa ekonomickou situáciou štátu môže toto % narastať

-pri odchode do dôchodku dostane „sporiteľ“ od SP dôchodok vo výške 50% /je zaujímavé, že toto si väčšina „sporiteľov“ neuvedomuje/ a po prevedení „svojho účtu“ do životnej poisťovne si s ňou dohodne sumu, ktorá mu z „jeho účtu“ bude k tomuto dôchodku doplácaná

-zoberieme ideálny stav, t.j. žiadne zrážky a poplatky za vedenie účtu a zhodnotenie o 3% !

    Porovnajme teraz, ako sa v priebehu 10 rokov bude vyvíjať „účet“ „sporiteľa“ a potom po odchode do dôchodku porovnajme jeho situáciu s normálnym občanom:

 

Rok     plat/+7%/ do SP18%  do DSS 9%  za rok/12x/     na účet      zhodnotené o 3%

2005   15.000,-      2.700,-          1.350,-         16.200,-       16.200,-         16.685,-

2006   16.050,-      2.889,-          1.445,-         17.340,-       34.025,-         35.045,-

2007   17.174,-      3.090,-          1.545,-         18.540,-       53.585,-         55.192,-

2008   18.376,-      3.308,-          1.654,-         19.846,-       75.038,-         77.289,-

2009   19.662,-      3.540,-          1.770,-         21.240,-       98.529,-       101.484,-

2010   21.038,-      3.786,-          1.894,-         22.728,-     124.212,-       127.938,-

2011   22.510,-      4.052,-          2.026,-         24.312,-     152.250,-       156.818,-

2012   24.086,-      4.336,-          2.168,-         26.012,-     182.830,-       188.315,-

2013   25.772,-      4.638,-          2.320,-         27.840,-     216.155,-       222.640,-

2014   27.576,-      4.964,-          2.482,-         29.782,-     252.422,-       259.994,- t.j. suma ktorú bude mať sporiteľ na účte po desiatich rokoch a ktorá by mu mala doživotne zabezpečiť „švajčiarsku“ starobu.

To je iba smiešne, čo je však  šokujúce , počas tejto doby /údajne je okolo 1,5 milióna „sporiteľov“/  štát zo svojej ekonomiky, t.j. SP zo svojho účtu, prevedie bez akéhokoľvek úžitku, cudzím finančným inštitúciám /DSS/  približne 335 miliárd  korún!!!   

Otázkou je – nechýbajú slovenskej ekonomike tieto peniaze? Koľko si bude musieť v tejto dobe požičať, o koľko narastie štátny dlh a koľko nás stojí dlhová služba?

Uvažujme však ďalej:

1.1.2015 odchádzajú naši občania do dôchodku.  Majú 60 rokov.

Občan „A“ dostane dôchodok – keďže platy stúpali a teda sa ekonomika zlepšovala – možno  55% priemerného platu, t.j. 15.166,- korún, ktoré bude mať každý rok valorizované o 7%.

Občan „B“, „sporiteľ“, dostane 87,5% z 15.166,- t.j 13.270,- korún, ktoré tiež bude mať valorizované každý rok o 7%. Na účte má 259.994,- korún. Chce žiť skromne /a teda žiaden „švajčiarsky“ dôchodok/. Dohodne sa, že z jeho účtu sa mu bude iba dorovnávať dôchodok na sumu občana „A“..

        Ako sa teraz budú vyvíjať ich dôchodky a účet „sporiteľa“:

Rok     občan „A“  „sporiteľ“  doplatok   za rok/x12/  stav účtu  

2015   15.166,-       13.270,-       1.896,-     22.752,-      237.242,-

2016   16.228,-       14.199,-       2.028,-     24.342,-      212.900,-  

2017   16.714,-       14.624,-       2.090,-     25.080,-      187.820,-

2018   17.883,-       15.648,-       2.234,-     26.808,-      161.012,-

2019   19.134,-       16.742,-       2.392,-     28.704,-      132.308,-

2020   20.473,-       17.914,-       2.559,-     30.708,-      101.600,-

2021   21.906,-       19.167,-       2.739,-     32.868.-       68.732.-

2022   23.439,-       20.509.-       2.930,-     35.160,-       33.572,-

2023   25.079,-       21.944,-       3.135,-        10,7 x                  0,-

       Po ôsmich rokoch a 11 mesiacoch, iba doplácania na úroveň dôchodku občana „A“ bude mať „sporiteľ“ na účte 0 a ďalej až do konca života bude od Soc. poisťovne dostávať iba 87,5 %  dôchodku občana „A“.

      Navyše, sú tu zadané také ideálne parametre, ktoré v skutočnosti sú s veľkou pravdepodobnosťou iba zbožným želaním. Nie sú tu odpočítané pohľadávky, ktoré si z účtov stiahnu DSS-ky a životné poisťovne určite zadarmo nebudú anuity vyplácať.

      Potom sú na mieste otázky: Aký zmysel /mimo ziskov DSS/ má hazardovanie s 335 miliardami korún v období 10 rokov. Ďalšou otázkou je, či sa vôbec tieto peniaze vrátia v plnej výške a ak by aj áno, akú v tom období budú mať reálnu hodnotu.                                      

     Obhajcovia II. piliera budú určite tvrdiť, že 10 rokov je krátka doba aby sa ukázali jeho výhody.

     Môžete započítať ďalších 10, 20 ,30 rokov a dosadiť rôzne koeficienty, a konečné výsledky sa veľmi nezmenia. Virtuálne účty postupom času sa  kumulujú do takých výšok, že je úsmevné, ak zástancovia II. piliera budú tvrdiť, že DSS-ky ich dokážu priebežne zhodnocovať, povedzme o tie 3%. Kde a na čom by chceli také sumy zarobiť?

     Protagonisti II. piliera navyše tvrdia, že priebežný dôchodkový systém nedokáže v budúcnosti zabezpečiť dôchodky. Iróniou však je že po cca 40-tich rokoch sa aj II. pilier stane v podstate priebežným, navyše, dokonalou pyramídou. Jedinou istotou je však aspoň tých 50% dôchodku zo Sociálnej poisťovne. Ak sa naakumulované peniaze po určitej doba začnú aj vracať, budú znehodnotené infláciou. DSS-ky však vždy budú mať zisky v reálnej dobe.   

 

 

            Aké z toho plynú závery?

          Dzurindova administratíva zanechala II. pilier dôchodkovej reformy slovenskej ekonomike ako trójskeho koňa. Odčerpáva z nej v prospech zahraničných súkromných finančných spoločností neuveriteľné množstvo finančných prostriedkov   / v súčasnej dobe – za rok 2007- to bude cca 27,8 miliardy, čo predstavuje 78 miliónov korún denne/, a ich objem sa bude zvyšovať úmerne so zvyšovaním priemerných platov. Možno nás „poteší“ že zásluhou II. piliera to zvyšovanie platov nebude také razantné. Je potrebné vziať do úvahy aj veľmi nepriaznivé dopady tejto skutočnosti na nedostatok  financií vo všetkých odvetviach, na štátny dlh, na kurz koruny voči zahraničným menám atď. atď.  Tento odliv finančných prostriedkov bude po celú dobu obrovskou a nezmyselnou záťažou pre slovenskú ekonomiku a týka sa, každého občana,  nielen sporiteľov.  Konečný efekt, ako vyplýva z výpočtov, nebude  pre „sporiteľov“ prínosom, hlavne pre tých,  ktorí budú žiť dlhšie.  Je neuveriteľné, že guvernér NBS podporil  II. pilier tvrdením, že bezpečnosť vložených peňazí  je zaručená tým, že sú vložené do štátnych dlhopisov. Ak to preložím do zrozumiteľnej reči: svoje peniaze dáme do DSS, potom si ich od nich požičiame a budeme ich  splácať i s úrokmi – to nie je v Kocúrkove, to je slovenská realita.  

     Na prvý pohľad sa to zdá neuveriteľné, ale II. pilier dôchodkovej reformy je v skutočnosti vysoko sofistikovanou, žiaľ, parlamentom zákonne schválenou pyramídovou hrou. Nikdy sa nevrátia všetky prostriedky tam vložené, naviac budú znehodnotené infláciou!. Otázkou je, kto  z tohto paškvilu má osoh? Zrejme tí, ktorí ho vymysleli, presadili a teraz ho zubami nechtami bránia. Premiér Fico má v podstate pravdu svojim prirovnaním k nebankovým subjektom. Otázkou zostáva, ako sa potom štát postará o obete. Bude odmietať svoje zlyhanie a zodpovednosť tak, ako v prípade nebankových subjektov? Pripravme sa o pár desaťročí na milióny žobrákov –dôchodcov! Naviac, do tej doby sme vlastne ožobračovaní všetci!

        Odporúčam okamžite zastaviť funkciu  II. piliera. Isteže,  škody budú značné, ale treba si uvedomiť, že každým ďalším dňom iba narastajú. Treba dopodrobna oboznámiť občanov s jeho súvislosťami a dôsledkami na ekonomiku, daňové zaťaženie a dokonca i na kurz koruny. Silne pochybujem, že potom by sa toho ešte niekto chcel zúčastniť. Rád by som potom videl koľko podpisov by bolo za petíciu nie na zachovanie, ale okamžité zrušenie II. piliera.  

     Toto je môj názor.

  

                                 

                                                         

2. pilier – aké budú škody?

28.04.2012

2. Pilier – aké budú škody? V Bratislave 28.04.2012 Naša spoločnosť jeneustále traumatizovaná 2. Pilierom. Dôvodom je, že zákon o 2. pilierinebol prijatý po celospoločenskej odbornej diskusii, viac »

kalavská

Kalavská sa stretla s vedením Neurochirugickej kliniky UNB

17.01.2019 18:54

Rokovali aj o novej technike.

marianka, starosta,

VIDEO: Nesúhlasil s praktikami stavebníkov, zapálili mu auto

17.01.2019 18:15

Tlak investorov na stavbu nových domov je v posledných rokoch silný.

Pošta

VIDEO: Pošta trvá na vyšších poplatkoch za SIPO

17.01.2019 18:00

Poplatok za sústredené inkaso platieb obyvateľstva - SIPO od nového roka vzrástol.

zjazdovka, Alpy, Zugspitze, lyžovanie, lanovka

Záchranári ukončili evakuáciu lyžiarov z lanovky, na ktorú spadol strom

17.01.2019 17:55

Polícia v okrese Ústí nad Orlicí dostala oznámenie o nehode krátko pred 13.00 h.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 2
Celková čítanosť: 3723x
Priemerná čítanosť článkov: 1862x

Autor blogu

Kategórie